مقالات

احساسات و عواطف، کلید دستیابی به رؤیاها
ما به تدریج درک خواهیم کرد، که نه تنها به تمام چیزهایی که امروز در زندگی‌مان می‌بینیم، بلکه به تمام چیزهایی که تاکنون بوده‌اند، و به تمام چیزهایی که هنوز رخ نداده‌اند، متصل هستیم و آن‌چه اکنون تجربه می‌کنیم، نتیجه‌ی رویدادهایی است که در قلمرویی نادیدنی از کائنات رخ داده‌اند. اگر مدام افکار یکسان، در طول روز تولید کنید، همان احساسات سابق را ایجاد خو ...
چگونه آرزوهای خود را به واقعیت تبدیل کنیم؟
بی‌شک، مسیر زندگی هر فرد در دنیای واقعی، بازتابی از تصاویر ذهنی آن فرد در طول زندگی‌اش بوده، هست و خواهد بود. زیرا تصاویر ذهنی مستقیماً بر ضمیر ناخودآگاه شخص تأثیر گذاشته و سبب می‌شود باورها و اطلاعات نهفته در این ناخدایِ پرقدرتِ زندگی، با آن تصاویر هماهنگ شوند. آن‌چه مسلم است، هماهنگی کامل کیفیت زندگی شما با اطلاعات ذخیره شده در ضمیر ناخودآگاه شما ...
راز تحقق خواسته‌ ها
در این مقاله تصمیم داریم، تفاوتی ظریف اما قدرتمند میان دو مقوله را مطرح کنیم: مقوله‌ی اول تلاش برای رسیدن به یک نتیجه و مقوله‌ی دوم فکر کردن و احساس کردن از منظر آن نتیجه می‌باشد. هنگامی که ما سعی داریم با تلاش و زور به یک خواسته دست یابیم، و تصورمان این است که باید آن‌قدر تلاش کرد و سخت کار کرد تا به آن خواسته برسیم؛ اما در ذهن و قلب‌مان از آن خوا ...