سیگنالی منسجم به میدان مخابره کنید (ویدیو دیسپنزا)

زمان مطالعه : 10 دقیقه

چکیده این مطلب : احتمالاً تا به حال کلماتی مانند سیگنال، انرژی الکترومغناطیسی، میدان کوانتومی و ... را شنیده‌اید. دکتر جو دیسپنزا معتقد است که اگر می‌خواهید خواسته خود را به درستی به کائنات بگویید و به خواسته‌تان برسید، باید سیگنالی منسجم را به میدان کوانتومی ارسال کنید، اما منظور دکتر جو دیسپنزا از ارسال سیگنال منسجم چیست؟

سیگنالی منسجم به میدان مخابره کنید

 

آیا تا به حال کلماتی مانند سیگنال، انرژی الکترومغناطیسی، میدان کوانتومی و کلماتی از این قبیل را شنیده‌اید؟

به نظر شما این کلمات چه ارتباطی با تحقق خواسته‌های ما دارند؟

دکتر جو دیسپنزا معتقد است برای تحقق خواسته باید سیگنالی منسجم به میدان کوانتومی ارسال کنیم، منظور ایشان از این جمله چیست؟

در ویدیوی زیر از دوره پیشرفته دیسپنزا، دکتر جو از آزمایشی صحبت می‌کند که ویال‌های DNA جلوی چند نفر گذاشته می‌شود و از افراد خواسته می‌شود که آن‌ها را تغییر دهند. در آزمایش اول گفته شد که افراد با قصد و نیت واضح DNA را ببینند که باز یا بسته می‌شود، در آزمایش دوم آن‌ها عواطف متعالی را با قلب خود احساس کردند و در آزمایش سوم از افراد خواستند که هم باز شدن DNA را ببینند و هم احساس شکرگزاری کنید برای باز شدن آنها قبل از اینکه واقعا باز شوند. به نظرتان نتیجه چه بود؟ در کدام آزمایش DNAها تغییر کردند؟

حتما ویدیوی کوتاه و فوق‌العاده‌ی زیر را ببینید: 


شاید تا به حال برای رسیدن به خواسته خود مدام به آن فکر کرده باشید و این توقع را داشتید که به خواسته خود برسید، اما این کافی نبوده. قصد و نیت واضح که یک مقوله‌ی ذهن‌آگاهانه است به تنهایی کافی نیست و خواسته‌ی شما را محقق نمی‌کند.
یا شاید با احساس کردن احساساتی مانند شکرگزاری، خوشحالی، آرامش و ... می‌خواستید خواسته‌های خود را به زندگی‌تان جذب کنید اما این هم کافی نیست، عواطف متعالی به تنهایی نمی‌توانند خواسته شما را محقق کنند.
افکاری که به آن‌ها فکر می‌کنید، مانند بار الکتریکی هستند در میدان کوانتومی و عواطفی که احساس می‌کنید، مانند بار مغناطیسی هستند در میدان کوانتوم، فکر شما و احساس شما، یک امضای الکترومغناطیسی مخابره می‌کند که روی تک‌تک اتم‌های زندگی شما تأثیر می‌گذارد. نکته مهم این است که فکر سیگنال را ارسال و احساس رویداد را جذب می‌کند. پس هر دوی آنها باید همسو باشند تا امضای الکترومغناطیسی شما قدرتمند و هماهنگ با امکان مورد نظرتان شود. و اما سوال دکتر جو دیسپنزا واقعا قابل تأمل است و باید به آن به خوبی فکر کنید: «شما هر روز چه چیزی را مخابره می‌کنید؟»


پیشنهاد مقاله: ویژن واضح داشته باشید (+ ویدیو دیسپنزا)


 

نظر شما درمورد صحبتهای دکتر دیسپنزا چیست؟ در طول روز چه چیزی را به جهان هستی مخابره می‌کنید؟ آیا تجربه‌ای داشته‌اید که افکار و احساستان شما را به سمت خواسته‌ها و رویاهایتان سوق دهند و یا مانع شما شوند؟
در بخش نظرات تجربیات خود را برای ما و دوستانتان به اشتراک بگذارید.

 

برای ثبت نظر ارزشمند خود، به پایین صفحه مراجعه کنید. 👇👇

چالش مقاله خوانی

محمد هادی سحابی
تیم تحقیقاتی و مقاله نویسی سایت رویال مایند

سیگنالی منسجم به میدان مخابره کنید

 

آیا تا به حال کلماتی مانند سیگنال، انرژی الکترومغناطیسی، میدان کوانتومی و کلماتی از این قبیل را شنیده‌اید؟

به نظر شما این کلمات چه ارتباطی با تحقق خواسته‌های ما دارند؟

دکتر جو دیسپنزا معتقد است برای تحقق خواسته باید سیگنالی منسجم به میدان کوانتومی ارسال کنیم، منظور ایشان از این جمله چیست؟

در ویدیوی زیر از دوره پیشرفته دیسپنزا، دکتر جو از آزمایشی صحبت می‌کند که ویال‌های DNA جلوی چند نفر گذاشته می‌شود و از افراد خواسته می‌شود که آن‌ها را تغییر دهند. در آزمایش اول گفته شد که افراد با قصد و نیت واضح DNA را ببینند که باز یا بسته می‌شود، در آزمایش دوم آن‌ها عواطف متعالی را با قلب خود احساس کردند و در آزمایش سوم از افراد خواستند که هم باز شدن DNA را ببینند و هم احساس شکرگزاری کنید برای باز شدن آنها قبل از اینکه واقعا باز شوند. به نظرتان نتیجه چه بود؟ در کدام آزمایش DNAها تغییر کردند؟

حتما ویدیوی کوتاه و فوق‌العاده‌ی زیر را ببینید: 


شاید تا به حال برای رسیدن به خواسته خود مدام به آن فکر کرده باشید و این توقع را داشتید که به خواسته خود برسید، اما این کافی نبوده. قصد و نیت واضح که یک مقوله‌ی ذهن‌آگاهانه است به تنهایی کافی نیست و خواسته‌ی شما را محقق نمی‌کند.
یا شاید با احساس کردن احساساتی مانند شکرگزاری، خوشحالی، آرامش و ... می‌خواستید خواسته‌های خود را به زندگی‌تان جذب کنید اما این هم کافی نیست، عواطف متعالی به تنهایی نمی‌توانند خواسته شما را محقق کنند.
افکاری که به آن‌ها فکر می‌کنید، مانند بار الکتریکی هستند در میدان کوانتومی و عواطفی که احساس می‌کنید، مانند بار مغناطیسی هستند در میدان کوانتوم، فکر شما و احساس شما، یک امضای الکترومغناطیسی مخابره می‌کند که روی تک‌تک اتم‌های زندگی شما تأثیر می‌گذارد. نکته مهم این است که فکر سیگنال را ارسال و احساس رویداد را جذب می‌کند. پس هر دوی آنها باید همسو باشند تا امضای الکترومغناطیسی شما قدرتمند و هماهنگ با امکان مورد نظرتان شود. و اما سوال دکتر جو دیسپنزا واقعا قابل تأمل است و باید به آن به خوبی فکر کنید: «شما هر روز چه چیزی را مخابره می‌کنید؟»


پیشنهاد مقاله: ویژن واضح داشته باشید (+ ویدیو دیسپنزا)


 

نظر شما درمورد صحبتهای دکتر دیسپنزا چیست؟ در طول روز چه چیزی را به جهان هستی مخابره می‌کنید؟ آیا تجربه‌ای داشته‌اید که افکار و احساستان شما را به سمت خواسته‌ها و رویاهایتان سوق دهند و یا مانع شما شوند؟
در بخش نظرات تجربیات خود را برای ما و دوستانتان به اشتراک بگذارید.

 

برای ثبت نظر ارزشمند خود، به پایین صفحه مراجعه کنید. 👇👇

چالش مقاله خوانی

محمد هادی سحابی
تیم تحقیقاتی و مقاله نویسی سایت رویال مایند
مقالات پیشنهادی

نظر شما درباره این مطلب

برای شرکت در بخش نظرات باید در سایت رویال مایند ثبت نام کنید. ثبت نام در سایت رویال مایند رایگان است و کمتر از ۳۰ ثانیه زمان می برد.

ورود به سایت ثبت نام