پارادایم شیفت

برای خرید اشتراک الماس کلیک کنید

خرید
پارادایم چیست؟

پارادایم مجموعه ای از عادت های رفتاری و الگوهای ذهنی است که در ضمیرناخودآگاه شما تثبیت شده اند. بیش از 95 درصد از رفتارها و تصمیمات شما در طول زندگی بر اساس این پارادایم ها است. این پارادایم ‌ها بستگی به این دارند که از دوران کودکی ذهن شما به چه نحوی برنامه ریزی شده اند، اما خبر خوب این است که شما می توانید این الگوهای قدیمی را تغییر دهید. پارادایم ها مانند نرم افزارهایی هستند که بر روی سخت افزار مغز و ذهن شما نصب شده اند، شما توانایی این را دارید که این نرم افزارها را پاک کنید و نرم افزارهای جدید را جایگزین آنها کنید. نیروی و قدرت بی‌انتهایی در درون هر یک از ما به ودیعه گذاشته شده است که با آن همه چیز امکان‌پذیر است. تنها با تغییر دادن بخش کوچکی از این پارادایم های قدیمی می‌توانید نتایج خود را به شکل قابل توجه ای تغییر دهید.

ذهن از دو بخش تشکیل می‌شود؛ ذهن خودآگاه(یا ذهن هوشیار) و ذهن ناخودآگاه( یا ضمیر ناخودآگاه یا ذهن احساسی). ضمیر ناخودآگاه منبع نیروی اصلی شما است. پارادایم‌ها برنامه‌های ذهنی هستند که از دوران کودکی در ضمیر ناخودآگاه شما ثبت شده اند و عادات رفتاری  کنونی شما را کنترل می‌کنند. پارادایم مانند سیستم عاملی است که فرآیندهای ذهنی شما بر روی آن اجرا می‌شوند. پارادایمی که کنترل شما را در اختیار دارد، همانند عینکی است که شما به واسطه آن جهان اطرافتان را درک می‌کنید. اگر پارادایم شما مثبت باشد، زندگی شاد و در حال رشدی خواهید داشت. از طرف دیگر، پارادایم‌ منفی شما را در افکار قدیمی و پوسیده که موجب محدودیت شما می‌شوند، گیر می‌اندازد. به بیان دیگر تا به امروز پارادایم های منفی شما علت اصلی تمام شکست ها و ناکامی های شما در زندگی بوده اند.

پارادایم  و ضمیر ناخودآگاه
پارادایم و سطح ارتعاشی شما

آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که چرا بعضی‌ها همواره موقعیت‌های منفی را به زندگی خود جذب می‌کنند و جمعی دیگر تنها موقعیت‌های مثبت را جذب می‌کنند؟ شما تنها می‌توانید آن‌چه را که با فرکانس شما هماهنگی  دارد به خود جذب کنید.

هر چیزی در عالم هستی ارتعاش دارد و دارای فرکانس مشخصی است. ذهن و جسم شما هم از این قاعده مستثنی نیست. نود درصد جمعیت خواسته و آرزوهایی مثبت دارند؛ اما منفی فکر می‌کنند. اندیشه‌های منفی‌شان، آن‌ها را در ارتعاش منفی قرار می‌دهد. اما راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از لحاظ ارتعاشی با خواسته هایمان هماهنگ شویم؟ حقیقت این است که این پارادایم ها هستند که سطح ارتعاش افکار شما را مشخص می کنند. این پارادایم ها هستند که فرکانسی که به جهان هستی ارسال می کنید را مشخص می کنند.

دوست عزیز برای شرکت در این دوره وارد شوید. و یا در سایت ثبت نام کنید و سپس اقدام به خرید نمایید.

برای دسترسی به لینک های دانلود باید اشتراک الماست فعال بشه!

می خوای کاربر الماس بشی ولی نمی دونی چطوری؟

پارادایم شیفت

مدرس : باب پراکتور

پارادایم مجموعه ای از عادت های رفتاری و الگوهای ذهنی است که در ضمیرناخودآگاه شما تثبیت شده اند. پارادایم ها مانند نرم افزارهایی هستند که بر روی سخت افزار مغز و ذهن شما نصب شده اند، شما توانایی این را دارید که این نرم افزارها را پاک کنید و نرم افزارهای جدید را جایگزین آنها کنید. تنها با تغییر دادن بخش کوچکی از این پارادایم های قدیمی می‌توانید نتایج خود را به شکل قابل توجه ای تغییر دهید. این دوره 12 ساعته ترجمه و دوبله فارسی بزرگترین همایش پارادایم شیفت در سال 2018 در شهر لس آنجلس است که توسط باب پراکتور و سندی گلگور برگزار شده است.

پارادایم چیست؟

پارادایم مجموعه ای از عادت های رفتاری و الگوهای ذهنی است که در ضمیرناخودآگاه شما تثبیت شده اند. بیش از 95 درصد از رفتارها و تصمیمات شما در طول زندگی بر اساس این پارادایم ها است. این پارادایم ‌ها بستگی به این دارند که از دوران کودکی ذهن شما به چه نحوی برنامه ریزی شده اند، اما خبر خوب این است که شما می توانید این الگوهای قدیمی را تغییر دهید. پارادایم ها مانند نرم افزارهایی هستند که بر روی سخت افزار مغز و ذهن شما نصب شده اند، شما توانایی این را دارید که این نرم افزارها را پاک کنید و نرم افزارهای جدید را جایگزین آنها کنید. نیروی و قدرت بی‌انتهایی در درون هر یک از ما به ودیعه گذاشته شده است که با آن همه چیز امکان‌پذیر است. تنها با تغییر دادن بخش کوچکی از این پارادایم های قدیمی می‌توانید نتایج خود را به شکل قابل توجه ای تغییر دهید.

پارادایم  و ضمیر ناخودآگاه

ذهن از دو بخش تشکیل می‌شود؛ ذهن خودآگاه(یا ذهن هوشیار) و ذهن ناخودآگاه( یا ضمیر ناخودآگاه یا ذهن احساسی). ضمیر ناخودآگاه منبع نیروی اصلی شما است. پارادایم‌ها برنامه‌های ذهنی هستند که از دوران کودکی در ضمیر ناخودآگاه شما ثبت شده اند و عادات رفتاری  کنونی شما را کنترل می‌کنند. پارادایم مانند سیستم عاملی است که فرآیندهای ذهنی شما بر روی آن اجرا می‌شوند. پارادایمی که کنترل شما را در اختیار دارد، همانند عینکی است که شما به واسطه آن جهان اطرافتان را درک می‌کنید. اگر پارادایم شما مثبت باشد، زندگی شاد و در حال رشدی خواهید داشت. از طرف دیگر، پارادایم‌ منفی شما را در افکار قدیمی و پوسیده که موجب محدودیت شما می‌شوند، گیر می‌اندازد. به بیان دیگر تا به امروز پارادایم های منفی شما علت اصلی تمام شکست ها و ناکامی های شما در زندگی بوده اند.

پارادایم و سطح ارتعاشی شما

آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که چرا بعضی‌ها همواره موقعیت‌های منفی را به زندگی خود جذب می‌کنند و جمعی دیگر تنها موقعیت‌های مثبت را جذب می‌کنند؟ شما تنها می‌توانید آن‌چه را که با فرکانس شما هماهنگی  دارد به خود جذب کنید.

هر چیزی در عالم هستی ارتعاش دارد و دارای فرکانس مشخصی است. ذهن و جسم شما هم از این قاعده مستثنی نیست. نود درصد جمعیت خواسته و آرزوهایی مثبت دارند؛ اما منفی فکر می‌کنند. اندیشه‌های منفی‌شان، آن‌ها را در ارتعاش منفی قرار می‌دهد. اما راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از لحاظ ارتعاشی با خواسته هایمان هماهنگ شویم؟ حقیقت این است که این پارادایم ها هستند که سطح ارتعاش افکار شما را مشخص می کنند. این پارادایم ها هستند که فرکانسی که به جهان هستی ارسال می کنید را مشخص می کنند.

برای دسترسی به لینک های دانلود باید اشتراک الماست فعال بشه!

می خوای کاربر الماس بشی ولی نمی دونی چطوری؟

دوست عزیز برای شرکت در این دوره وارد شوید. و یا در سایت ثبت نام کنید و سپس اقدام به خرید نمایید.