کتاب الکترونیکی هفت اصل دستیابی به ثروت و کامیابی - جیم ران

نظر شما

نظرات کاربران

  • محمد توکلی
    شنبه 4 فروردین 1397

    من این کتاب را میخواهم چگونه بگیرم