علم ثروتمند شدن - فصل یازدهم

علم ثروتمند شدنفصل یازدهم
اقدام به شیوه ای خاص


اندیشه، نیرویی خلاق و یا قدرتی است که نیروی خلاق را به انجام کاری وا میدارد. تفکر به شیوه ای خاص ثروت را به زندگی شما سرازیر میکند. اما باید توجه داشته باشید که تکیه وتوجهِ صرف بر اندیشه بدون هیچ اقدامی فایده ای ندارد . تکیه ی محض به اندیشه، همان صخرهای است که کِشتی تمامی آن افرادی که صرفاً به افکار متافیزیکی خود اعتماد میکنند به آن برخورد میکند و به گِل می نشیند. باید اندیشه ی خود را با اقدام همراه کنید. ما در اینجا فرض را بر این قرار میدهیم که مرحله ای از رشد بشری که انسان بتواند در آن مرحله مستقیماً و از طریق جوهره اندیشمند به خلق و آفرینش اقدام کند، وجود ندارد و اگر چنین مرحله ای وجود داشته باشد انسانِ این عصر هنوز به آن مرحله نرسیده است .

اندیشه به تنهایی هیچ کاری به انجام نمی رساند و باید با اقدام فردی مناسب همراه شود.اندیشه ی شما طلای پنهان در دل کوهستانها را به شما نشان خواهد داد. اما آن طلاها بخودیِ خود استخراج نخواهند شد. خود را پالایش نمی کنند و به صورت سکه در نمی آیند و روی جاده ها نمی غلتند تا اینکه وارد زندگی شما شوند .قدرت هوش برتر کیهانی تلاشهای انسانی را در نظمی قرار داده است که اگر فردی به سوی معدن هدایت شود، افراد دیگری نیز هستند که روابط تجاریشان به گونه ای هدایت میشود تا طلاها را برای شما بیاورند. و شما هم باید مسائل تجاری خود را طوری برنامه ریزی کنید که هنگام رسیدن طلاها بتوانید آنها را دریافت کنید .اندیشه ها، اشیاء زنده و غیر زنده را خلق می کنند تا شما را به خواسته هایتان برسانند. البته اقدام فردی شما باید به گونه ای باشد که هنگام مهیا بودن آنها بتوانید خواسته ی خود رادریافت کنید. قرار نیست خواسته ی خود را در قالب یک اقدام خیریه دریافت کنید یا اینکه آن را بدزدید .
شما باید به هر فرد در ازاء شیئی که دریافت میکنید بیش از ارزش مادی آن شئ از لحاظ علمی و معنوی بپردازید. استفاده ی علمی از اندیشه به این شکل است که شما ابتدا تصویری روشن،واضع و پر از جزئیات را از خواسته ی خود در ذهن شکل دهید و سپس در جهت دستیابی به آن تصویر سریعاً اقدام کنید. و این کار را با ایمان کامل از اینکه به خواسته ی خود خواهید رسید و با شکرگزاری از اینکه به خواسته ی خود رسیده اید، انجام می دهید .به هیچ روش مرموز و یا سحرآمیز به امید اینکه به خواسته ی خود می رسید، متوسل نشوید.این تلاش بیهوده است و قدرت تفکر پاک و مقدس شما را تضعیف می سازد. در فصول پیشین جزئیات اقدام صحیح در هم راستایی با اندیشه به طور کامل شرح داده شده است. ایمان وهدفمندی شما تاثیر مثبتی به تصویری که بر جوهره بی شکل القاء میکنید دارد که به اندازه ی شما تمایل دارد حیات بخشی کند و شما را رشد دهد .

جوهره تمامی نیروهای خلاق را به کار میگیرد تا از طریق تمامی کانالهای موجود و معمول در جهت خواسته ی شما حرکت کند و آن خواسته را برآورده سازد. نقش شما هدایت و نظارت به آن جریانِ خلاق نمیباشد. وظیفه ی شما این است که به تصویر ذهنی خود پایبند بمانید،هدفمند باشید و ایمان و شکرگزاری خود را حفظ کنید. اما باید به شیوهای خاص عمل کنید تا بتوانید آنچه را که از آنِ شماست در آن لحظهای که در مقابل شما قرار میگیرد شناسایی کرده و بر اساس تصویر ذهنی خود آن را به دست بیاورید و در جای مناسب خود قرار دهید .
واقعیت این است که این اشیاء ممکن است به صورتی به شما روی آورد که در دستان دیگران باشند و دیگران معادل آن اشیاء را از شما طلب کنند. در اینجا شما با پرداخت معادل آن اشیاء به آن صورتیکه شخص مقابل طلب میکند به خواسته ی خود می رسید. کتاب جیبی شما قرار نیست بدون هیچ تلاشی به یک کیف جادویی پر از پول تبدل شود. این یک نکته ی مهم در قانون توانگری است. دقیقاً اینجاست که فکر و عمل فردی باید با هم ادغام شوند .افراد زیادی هستند که آگاهانه یا ناخودآگاه نیروی خلاق را به وسیله ی تفکر و تخیل مدام خودفعال میکنند، اما همچنان فقیر هستند. به این علت که برای دریافت آنچه که می خواهند زمانیکه می آید، آماده نیستند .با فکر کردن شما، آنچه که می خواهید به سمتتان می آید. ولی با عمل است که شما آن رادریافت خواهید کرد .
هرگاه عملی به ذهنتان آمد آن را انجام دهید. شما نمی توانید برای گذشته کاری کنید و این یک اصل است که برای شفاف کردن تصویر ذهن خود باید گذشته را فراموش کنید. از طرفی شما نمیتوانید در آینده عمل کنید. به این دلیل آینده فعلاً اینجا نیست. شما نمی توانید بگویید که می خواهید در آینده کاری کنید. تا وقتی که آن زمان نرسیده باشد به خاطر اینکه در شغل مناسب نیستید یا هم اکنون در مکان مناسب نیستید، نباید تصور کنید که باید عمل را متوقف کنید تا زمانیکه به شغل و محیط مناسب برسید .

همچنین به دنبال یافتن راه حلی برای مشکلات احتمالی و شرایط اضطراری یا به اصطلاح روز مبادا نباشید. ایمان داشته باشید که توانایی روبرو شدن با هر شرایط اضطراری در آینده را خواهید داشت. اگر شما در زمان حال با ذهنتان روی آینده کار کنید، کاری که باید برای هم اکنون انجام دهید در ذهنتان خوابیده خواهد ماند و موثر واقع نخواهد شد .ذهن خود را به عمل در حال حاضر متمرکز کنید. به جز حال، زمانی در دست نخواهد بود وهرگز هم هیچ زمانی به جز حال وجود ندارد و اگر بخواهید که همواره برای دریافت آنچه می خواهید آماده باشید، باید در حال حاضر زندگی کنید .
کار و عمل شما هر آنچه که باشد باید روی مردم و چیزهایی برنامه ریزی شود که در زمان حال شما هستند. نمیتوانید در زمانیکه نیستید کاری انجام دهید. نمیتوانید در جایی که قبلاً بودید کاری انجام دهید و نیز نمیتوانید در جایی که در آینده خواهید بود، کاری کنید. شما تنها میتوانید در جایی که هم اینک هستید کاری انجام دهید. خود را به این امر مشغول نکنید که کاش دیروز فلان کار را خوب انجام می دادم یا اینکه فردا فلان کار خوب انجام میشود. کار امروز را خوب انجام بده .
سعی نکنید با سحر و جادو و شیوه های مرموز بر انسانها و اشیاء تاثیر بگذارید. نخواهید همه چیز تغییر کند و بعد شما اقدام کنید. با اقدام خود محیط را تغییر دهید. با اقدام صحیح می توانید بر محیط اطراف خود تاثیر بگذارید و امکانات بهتری را برای خود فراهم سازید .
با ایمان و هدفمندی در بهترین فضای ممکن به تصویر ذهنی خود پایبند بمانید. با این حال با تمام وجود در فضای کنونی اقدام کنید و این کار را با تمام قوا و قدرت ذهنی خود آغاز کنید.به تصویری که از خواسته ی خود در ذهن دارید پایبند بمانید و از هم اکنون اقدام کنید .به دنبال انجام کاری کاملاً جدید، عجیب و متفاوت و یا چشمگیر به عنوان گام نخست نباشید. اقدامات مناسب شما در زمان کنونی شاید همان چیزهایی باشند که از چندی پیش آغاز کرده اید. با این تفاوت که پس از مطالعه ی این کتاب این کار را به شیوه ی خاصی انجام خواهید داد و مطمئناً شما را ثروتمند خواهد کرد .

در صورتیکه احساس می کنید تجارت کنونی شما نامناسب است، قبل از اقدام منتظر آغاز تجارت جدید نباشید. در همان شغل کنونی خود اقدام به شیوه ای خاص را آغاز کنید. به این دلیل که در جایگاه مناسبی قرار ندارید، ناامید نشوید و زانوی غم به بغل نگیرید. جایگاه شما آنقدر نامناسب نیست که نتوان آن را تغییر داد تا به جایگاه مناسب خود برسید. یک تجارت نامناسب و اشتباه نمی تواند آنقدر شما را درگیر خود کند که نتوانید کار جدیدی را آغاز کنید .در ذهن، تصویری از تجارت مورد علاقه ی خود را با هدفمندی شکل دهید و ایمان داشته باشید که به آن هدف می رسید و اکنون هم در حال طی کردن مراحل رسیدن به آن می باشید.با این حال در تجارت کنونی خود اقدام را آغاز کنید .از تجارت فعلی خود به عنوان پلی جهت رسیدن به کاری بهتر استفاده کنید و از محیط کنونی خود به عنوان ابزاری جهت دستیابی به محیطی بهتر بهره مند شوید .
در صورتیکه کارمند و یا حقوق بگیر هستید و احساس میکنید برای رسیدن به خواسته هایتان باید تغییر مکان دهید، کاری که باید انجام دهید این است که به تصویر ذهنی خود از شغل مورد علاقه تان پایبند بمانید و با ایمان و هدفمندی شغل کنونی خود را به بهترین نحو انجام دهید. مطمئناً آن شغل دلخواه را به دست خواهید آورد .در پایان این فصل عبارت جدیدی را به قاعده اضافه خواهم کرد که با این مضمون است :

جوهره اندیشمندی وجود دارد که منشاء خلق همه ی اشیاء می باشد که در حالت اصل خوددر سرتاسر کائنات پراکنده شده و نفوذ کرده است و فضاهای میان اشیاء مختلف را پر کرده است. القاء تصویر هر اندیشهای بر این جوهره میتواند آن اندیشه را در واقعیت خلق کند.انسان می تواند اشیاء را در اندیشه ی خود تصور کند و با القاء این اندیشه ها به جوهره بیشکل آن اندیشه ها را بی آفریند. برای انجام این کار باید جهتگیری ذهنی را از رقابت به خلاقیت سوق داد و تصویری روشن از خواسته های خود داشت و با هدفمندی این تصاویر را در ذهن تثبیت کرد تا به خواسته رسید و ایمان راسخ داشت که خواسته ی قابل دسترسی هست. راه را به هر ذهنیتی که هدفتان را سست کرده، تصویرتان را تار کند و یا ایمانتان را متزلزل سازد، ببندید. انسان برای اینکه در همان لحظه ای که خواسته اش سر راه او قرار میگیرد بتواند آنرا دریافت کند، باید در لحظه، در زمان حال و در شرایط کنونی خود اقدام کند .لینک دانلود فایل pdf:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران