کلیپ انگیزشی - باور

مدت زمان نمایش : 06:05 دقیقه

اگر کسی توانسته است که رویاهایش را به حقیقت تبدیل کند، شما نیز می‌توانید این کار را انجام دهید.

شاید گاهی اوقات انسان‌ها احتیاج دارند که ببینند شخصی آن کار را انجام داده است تا آن‌ها نیز بتوانند آن کار را انجام دهند.

دیدگاه چشم، قضاوت با توجه به ظاهر است. یعنی با توجه به شواهد و مدارکی که می‌بینید، تصمیم می‌گیرید. اما دیدگاه ذهن درک آن چیزی است که دیده می‌شود.

معمولاً اتفاقاتی در زندگی افراد می‌افتد که هیچ‌وقت توقع آن را ندارند. واقعاً سخت است وقتی تمام انرژی‌تان را روی انجام کاری می‌گذارید و نتیجه نمی‌گیرید.

شما باید ایمان داشته باشید. باید خودتان را باور داشته باشید و روی هدف‌تان تمرکز کنید.

لینک دانلود:


دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران