کلیپ انگیزشی - عقب نشینی نکنید

مدت زمان نمایش : 00:57 ثانیه

هر کسی در یک نقطه از زندگی‌اش شکست می‌خورد. باید یاد بگیرید این امر را بپذیرید.

اگر تا به حال در زندگی شکست نخورده‌اید، پس بدون شک دست به انجام کاری نزده‌اید.

برای به دست آوردن چیزی که هرگز نداشته‌اید، باید کاری را کنید که هرگز انجام نداده‌اید.

تمامی شکست‌ها افراد را یک قدم به سمت موفقیت نزدیک می‌کند.

در مقابل شکست‌ها عقب نشینی نکنید.

لینک دانلود:


دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران