کلیپ انگیزشی - برنده خواهی شد

مدت زمان نمایش : 05:54 دقیقه

ترس از شکست مانع اصلی افراد برای عمل نکردن است.

خیلی از افراد کاری را شروع نمی‌کنند چون نیاز به تایید دیگران دارند. آن‌ها به چیزی کم‌تر از جایگاه خودشان قانع می‌شوند.

مشکل بسیاری از افراد این است که نمی‌خواهند مسئولیت کارهای خودشان را قبول کنند و توقع دارند که شخص دیگری برای‌شان آن کار را انجام دهد.

منتظر شرایط ایده‌آل نمانید، زیرا شرایط ایده‌ال هیچ‌وقت ایده‌آل نمی‌شوند. زمانی که تصمیم می‌گیرید کاری را شروع کنید، این تصمیم ممکن است دردناک و یا ناراحت کننده باشد، اما بدانید که رشد شما دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود.

هیچ‌وقت از خودتان راضی نباشید. شما با تلاش و وقت گذاشتن بر روی خودتان، در حقیقت در حال سرمایه‌گذاری هستید و با تمرکز کردن روی خودتان و توسعه‌ی توانایی‌های خود می‌توانید پیشرفت کنید.

 

لینک دانلود:


دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران