کلیپ انگیزشی - هنر خلق رویاها (وین دایر)

مدت زمان نمایش : 04:14 دقیقه

اگر خواهان به دست آوردن چیزی در زندگی خود هستید و یا می‌خواهید به شخصیت بخصوصی تبدیل شوید، قطعاً باید آن را در ذهن و تخیل خود تصویرسازی کنید.

قدرت تجسم شما متناسب با توجه و جدیت شما نسبت به خواسته‌تان قادر است هر چه را بخواهید برای‌تان فراهم آورد.

یکی از بهترین دیدگاه‌های انیشتین این است که قدرت تخیل و تجسم بسیار مهم‌تر از علم است. معلومات محدودند.

اگر رویای داشتن چیزی را دارید، ابتدا به طور فرضی احساس کنید که آن رویا هم‌اکنون برآورده شده است و رویای شما حتماً باید به واقعیت تبدیل شود. دیری نمی‌گذرد که رویای خود را محقق شده خواهید یافت.

اجازه ندهید کسی در مورد ممکن بودن یا غیرممکن بودن کاری تعیین تکلیف کند. اگر با اعتماد به نفس در جهت رسیدن به رویاهای‌تان گام بردارید و برای رسیدن به خواسته‌های‌تان تلاش کنید، در لحظات معمولی زندگی‌تان تغییرات غیرمنتظره‌ای خواهید دید.

 

لینک دانلود:


دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران