کلیپ انگیزشی - از رویا تا واقعیت

مدت زمان نمایش : 07:21 دقیقه

هیچ رویایی به شما داده نشده است، مگر این‌که توانایی به انجام رساندن آن به شما داده شده باشد.

گاهی اوقات ما نمی‌توانیم بگوییم که توانایی انجام کاری را داریم، اما می‌توانیم بگوییم که انجام آن امکان‌پذیر است.

بعضی از شماها در زندگی لحظات سختی را پشت سر گذاشته‌اید. از رویاهای خود دست نکشید. برای به حقیقت تبدیل شدن رویاهای‌تان باید انسان‌های منفی را رها کنید.

هنگامی که به رویاهای خود ایمان داشته باشید، در مسیر موفقیت دچار شک و تردید خواهید شد، اما خواهید دانست که این روزهای سخت گذرا هستند. پس ادامه دهید و متوقف نشوید.

اگر می‌خواهید رویاهای‌تان به واقعیت بپیوندد، بسیار مهم است که باور داشته باشید که شما منحصر به فرد هستید.

لینک دانلود:


دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران