کلیپ انگیزشی - معنای زندگی

مدت زمان نمایش : 04:06 دقیقه

زندگی پیدا کردن خود نیست، بلکه زندگی ساختن خود است.

زندگی به خودی خود معنادار نیست، این ما هستیم که به زندگی معنا می‌بخشیم. شما با یک زندگی معنادار طرف نیستید، شما باید معنا را خلق کنید.

ما ارباب جهان خود هستیم و خالق سرنوشت خودمان هستیم.

یکی از چیزهایی که به تلاش زیادی برای شنیده شدن احتیاج دارد، صدای شهود و ندای درون است.

قدرتی درون شما وجود دارد که برتر از هر شرایط و محیط خارج از شماست.

شما مسئول زندگی خودتان هستید.

لینک دانلود:


دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران