کلیپ انگیزشی - به تعویق انداختن

مدت زمان نمایش : 03:45 دقیقه

چیزی به اسم به تعویق انداختن وجود ندارد، چیزی که وجود دارد این است که انجام آن کار برای شما ضروری و مهم نیست.

«تعویق» به این معنی است که آن مطلب برای شما اولویت ندارد.

دلیل این‌که شما در زندگی موفق نیستید این است که هر روز برای انجام دادن کارهایتان بهانه‌ای می‌تراشید و انجام ندادن کارها رو توجیه می‌کنید.

هر بار که اهداف بزرگی را در نظر می‌گیرید و به آن نمی‌رسید به این دلیل است که آن‌ها را به قسمت‌های کوچکِ قابل کنترل تقسیم نمی‌کنید.

خطاب به کسانی که کار خود را عقب می‌اندازند باید بگوییم که هنوز دیر نشده است، شما هنوز وقت دارید. پس کنار نکشید و آن را انجام دهید.

لینک دانلود:


دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران