کلیپ انگیزشی - هدفت برای 5 سال آینده چیست؟

مدت زمان نمایش : 05:15 دقیقه

هر روز پیرتر خواهیم شد و یک روز از آینده‌ی ما کم می‌شود و به گذشته‌ی ما اضافه می‌شود.

شما می‌توانید همان کارهای تکراری خود را مانند گذشته پشت سر هم انجام دهید و در انتها بعد از 5 سال همان جایی قرار خواهید داشت که اکنون هستید.

در زندگی به جایی خواهید رسید که یا برای آن به خوبی برنامه‌ریزی کرده‌اید و یا به جایی که هیچ برنامه‌ای برای آن در نظر نگرفته‌اید.

مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرید و دیگران را مقصر ندانید، تا از این طریق آزاد شوید و موانع سد راه‌تان را بردارید و کنترل زندگی خود را به دست بگیرید.

اهداف خود را در نظر بگیرید و به رویاپردازی مشغول شوید و سپس برنامه‌ریزی کنید و تمام تمرکز خود را روی هدف‌تان بگذارید.

لینک دانلود:


دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران