دارن هاردی- پاکسازی ذهن

دارن هاردیاطلاعات و یا ورودی‌هایی که وارد مغز خود می‌کنید، بزرگ‌ترین اثر را در زندگی شما دارند.

اگر بخواهیم نتایج متفاوتی در زندگی به دست آوریم، باید متفاوت فکر کنیم تا بتوانیم دیدگاهی جدید بسازیم. ما نمی‌توانیم مشکلات خود را به وسیله‌ی ذهنی که آن مشکلات را برای ما ایجاد کرده است حل کنیم.

اگر تفکر شما تغییری نکند، نتیجه‌های شما نیز تغییر نخواهد کرد.

بزرگ‌ترین عاملی که باعث تغییر تفکر ما و میزان توانایی ما در تحقق رویاهای‌مان می‌شود، اطلاعاتی است که به ذهن خود می‌دهیم.

مراقب آن‌چه که به ذهن خود می‌دهید باشید و آگاه باشید که همیشه در حال تغذیه‌ی ذهن خود هستید. به محض وارد کردن هر چیزی به ذهن‌تان، ذهن مشغول به تجزیه، تحلیل و گسترش آن می‌شود و در نتیجه، آن اطلاعات در رفتار و زندگی شما نمایان می‌شود.

 

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران