دارن هاردی- اهمیت پیشرفت

دارن هاردی

بخشی از زندگی خود را که می‌خواهید در آن پیشرفت کنید در نظر بگیرید.

برای رسیدن به آن مرحله از پیشرفت حاضر به انجام چه کاری هستید؟

رفتاری که باید آن را تغییر دهید تا آن پیشرفت در شما ایجاد شود را بنویسید. شروع به تمرین آن عادت یا رفتار کنید.

زندگی افراد بر اساس شانس بهتر نمی‌شود، بلکه با ایجاد تغییر بهتر خواهد شد.

روز خود را با انرژِی، انگیزه و روحیه‌ی بسیار بالا آغاز کنید، زیرا تصمیم به تغییر زندگی خود گرفته‌اید.

 

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران