دارن هاردی- غذای ذهن

دارن هاردیارتباط مستقیمی بین نحوه‌ی نگرش و نتایج وجود دارد.

شما در زندگی خود نتیجه‌ای به دست خواهید آورد که خودتان آن را خلق کرده‌اید. شرایط کنونی ما نتیجه‌ی اعمال گذشته‌ی ماست.

انتظارات منجر به خلق خواهند شد. بنابراین توقعات منشأ خلق هستند و آن‌چه که توقع داشته باشید در نهایت رخ خواهد داد.

منبع انتظارات ما، افکار ما هستند و زمانی که نحوه‌ی تفکر شما درست باشد، انتظارات شما نیز در همان راستا خواهد بود.

ورودی ذهن خود را کنترل کنید تا باعث جهت دادن و هدایت افکار شما شود. اگر در معرض اطلاعات بی‌ارزش قرار گیرید ، تفکرات بی‌ارزشی خواهید داشت.

 بنابراین هر چیزی که افکار خود را در معرض آن قرار می‌دهید منجر به شکل‌گیری نحوه‌ی تفکر شما، توقعات و در نهایت نتایج شما در زندگی خواهد شد.

 

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران