دارن هاردی- چگونه در شرایط استرس‌زا خوب عمل کنیم

دارن هاردیوقتی در شرایط سخت و پُرفشار قرار می‌گیرید تنها راهی که می‌توانید با آن بر اعصاب خود مسلط شوید و بر استرس خود غلبه کنید این است که بر انجام وظیفه‌ی خود تمرکز کنید و به نتیجه‌ی کار فکر نکنید.

به سادگی بر روی وظیفه‌ای که باید انجام دهید متمرکز شوید.

انجام کاری که بارها آن را تکرار کرده‌اید بسیار آسان است. به همین دلیل شما برای انجام آن استرس کمی خواهید داشت.

اما زمانی که تنها روی نتایج یا عواقب حاصل از کار خود تمرکز می‌کنید، اعصاب خود را به شدت درگیر کرده و دچار اضطراب می‌شوید.

 

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران