دارن هاردی- عاشق شکست باشید

دارن هاردیرمز موفقیت، شکست‌های عظیم است.

هدف شما این است که از شکست به پیروزی برسید. کسی که بتواند بیش‌تر و سریع‌تر از دیگران شکست بخورد برنده خواهد شد.

زندگی، رشد و دستیابی مانند یک پاندول عمل می‌کنند. در یک سمت شکست و ناراحتی وجود دارد و در سمت دیگر موفقیت و شادی قرار دارد. بنابراین اگر ثابت باقی بمانید، هیچ‌کدام از آن‌ها را تجربه نخواهید کرد.

با گذشت زمان اغلب انسان‌ها می‌آموزند که چگونه در حاشیه‌ی امن خود حرکت کنند. افراد بدون تجربه کردن یک بخش نمی‌توانند به بخش دیگر دست یابند. در واقع این تصوری اشتباه است که می‌توان بدون تجربه کردن شکست به موفقیت رسید.

تنها راه دستیابی به موفقیت بیش‌تر، شکست بیش‌تر است و میزان موفقیت و شادی افراد با میزان شکستی که تجربه می‌کنند متناسب است.

 

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران