دارن هاردی- هدف‌گذاری

دارن هاردیاکثر افراد اطلاعات‌ نادرستی در مورد هدف‌گذاری دارند و این اطلاعات غلط مانع دستیابی آن‌ها به اهداف بزرگ می‌شود.

این‌که هر روز اهداف بزرگ و جاه‌طلبانه‌ی خود را مرور کنید، برای شما چیزی جز پریشانی و یأس به همراه نخواهد داشت.

اهداف بزرگ خود را مشخص کنید و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کنید. سپس اهداف بزرگ خود را فراموش کنید زیرا در ظاهر دستیابی به آن‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد.

پس اهداف بزرگ و جاه‌طلبانه‌ی خود را فراموش کنید و تنها بر روی کارهایی که باید در راستای رسیدن به آن انجام دهید متمرکز شوید.

 

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران