دارن هاردی- تئوری انتظار

دارن هاردیتوقعاتی که ذهن به وجود می‌آورد به اندازه‌ی اتفاقات دنیای خارج واقعی هستند.

فرآیند خلق کردن این‌گونه عمل می‌کند. شما آن‌چه را که خلق کرده‌اید در زندگی به دست خواهید آورد.

همه‌ی ما موجودات خلاق و سازنده هستیم و زندگی ما حاصل چیزهایی است که خلق کرده‌ایم. شما آن‌چه را در ذهن خود انتظار دارید را خلق می‌کنید.

ذهن شما بر آن‌چه انتظار دارید متمرکز می‌شود و در نهایت منجر به خلق شدن آن انتظارات خواهد شد.

انتظارات امروز خود را یادداشت کنید. منظور از انتظارات، خواسته‌های بزرگ است نه توقعات آسان و کوچک! سپس محقق شدن آن‌ها را در طول روز خواهید دید.

 

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران