دارن هاردی- منبع الهام خود را پیدا کنید

دارن هاردیدر فرهنگی که مجذوب اندازه گرفتن میزان استعداد و توانایی‌های افراد است، اغلب اهمیت الهام بخشیدن نادیده گرفته می‌شود.

الهام بخشیدن می‌تواند ما را از یک زندگی تکراری به سمت بسیاری از غیرممکن‌های زندگی هدایت کند.

الهام نیروی بسیار قدرتمندی در زندگی ماست که می‌تواند زندگی کسل کننده را به یک زندگی پر از شور وهیجان تبدیل کند.

الهام بخشی، بخش حیاتی در پیمودن مسیر موفقیت هر شخص است. افراد و محل‌های بسیاری برای برانگیختن انگیزه‌ی شما وجود دارد. کافی است منبع الهام و انگیزه‌ی خود را پیدا کنید.

 

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران