دارن هاردی- رویای بزرگ داشته باشید

دارن هاردیاهداف و رویای بزرگ داشته باشید. 

ممکن است زمانی که ایده‌ای داشته باشید؛ قبل از شروع آن، توانایی خود را زیر سوال ببرید و یا در مورد ارزش وجودی خود برای داشتن آن خواسته قضاوت کنید.

بارها ثابت شده است کلمه‌ای که دنیا را تغییر می‌دهد این است که هر چیزی که بتوانید آن را در ذهن خود مجسم کنید و آن را از اعماق وجود بخواهید، بدون شک می‌توانید آن را به دست آورید.

ذهن شما به بزرگی اهداف اهمیت نمی‌دهد. هدف کوچک، دستاورد کوچک و هدف‌های بزرگ دستاوردهای بزرگ‌تری را به دنبال دارد. با این حال وقت و انرژی که برای رسیدن به آن اهداف نیاز دارید یکسان است.

به این صورت عمل کنید: بزرگ‌ترین و جاه‌طلبانه‌ترین هدف خود را یادداشت کنید. سپس آن را سه برابر کنید و پنج دقیقه برای تفکر در مورد نحوه‌ی چگونگی دستیابی به آن  وقت بگذارید.

بدانید که رسیدن به هر هدفی با برداشتن قدم‌های کوچک امکان‌پذیر است.

 

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران