نیک وویچیچ - شجاعت

نیک وویچیچ

شما برای شکست خوردن به شجاعت احتیاج دارید!!

ترس از شکست وجود دارد، شما نمی توانید وجود ترس را انکار کنید، آن را بپذیرید!

اما شجاعت به شما این قدرت را می دهد که
 با وجود ترس همچنان به تلاش خود ادامه دهید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران