آنتونی رابینز - اهمیت شکرگزاری

برای اینکه بتوانید هر روز صبح خود را با انرژِی آغاز کنید، می توانید از رویه صبگاهی زیر که حدود 10 دقیقه تنها زمان می برد استفاده کنید:

- ابتدا حدود 3 دقیقه را به شکرگزاری 3 چیز در زندگی خود اختصاص دهید.

- سپس حدود 3 دقیقه را به بررسی 3 هدف اصلی خود اختصاص دهید و آنها را تمام شده تجسم کنید.

- سپس 3 دقیقه آخر را به این بیاندیشید که چگونه می توانید به اطرافیان خود عشق خود را در عمل نشان دهید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران