باب پراکتور - یک اصل مهم برای دستیابی به اهداف

بیش‌تر افراد به دنبال خواسته‌ی واقعی خود نمی‌روند، چون گام‌های رسیدن به آن را نمی‌دانند.

تنها قانون برای رسیدن به هدف این است که شما باید بدانید به کجا می‌روید و بدانید دقیقاً می‌خواهید به کجا برسید.

روشی که شما برای رسیدن به اهداف‌تان باید در نظر بگیرید این است که هر بار فقط یک گام به سمت رویاهای‌تان بردارید.

شما فقط باید قدم اول خود را بدانید و بعد از آن متوجه می‌شوید که شرایط و موقعیت‌ها تغییر خواهد کرد.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران