برایان تریسی - 4 تکنیک برای مدیریت زمان

مدیریت زمان عالی باعث ایجاد یک منبع انرژی و شور و اشتیاق می‌شود. هم‌چنین یک حالت و رفتار ذهنی مثبت است.

عادت مدیریت زمان به انتخاب شما بستگی دارد و همیشه آزاد هستید که کیفیت زندگی‌تان را خودتان انتخاب کنید.

برای مدیریت زمان باید از عبارت‌های تاکیدی مثبت استفاده کنید. اولین روش برنامه‌ریزی کردن ضمیر ناخودآگاه، مثبت صحبت کردن با خود است.

یکی از بزرگ‌ترین معجزات روانشناسی این است که شما در نهایت به آن‌چه که به صورت مرتب به خودتان می‌گویید تبدیل می‌شوید.

برای برنامه‌ریزی ضمیر ناخودآگاهتان از قدرت تجسم استفاده کنید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران