دارن هاردی-مردم در مورد شما چه فکری می‌کنند؟

دارن هاردیافراد اصلاً به شما فکر نمی‌کنند!

مردم همیشه به خودشان فکر می‌کنند. انسان‌ها از جمله مخلوقات خودخواه هستند.

خودخواهی یعنی اختصاص دادن و اهمیت دادن فقط به خود شخص و عمدتاً نگران سود و منفعت و رفاه خود بودن.

مردم زمانی به شما فکر می‌کنند که بر آن‌ها یا نفس و غرورشان تأثیر بگذارید.

تصمیمات خود را بر اساس این حقیقت بگیرید که افراد هیچ‌گاه در مورد شما فکر نمی‌کنند، تا آزاد و رها شوید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران