جول اوستین - خواسته‌های بزرگ داشته باشید- قسمت پنجم

جول اوستین

خداوند هیچ مشکلی برای عطای قدرت، ثروت و حتی شهرت به شما ندارد، تا زمانی که رویای شما به گونه‌ای در ارتباط با کمک به دیگران باشد و در راستای تبدیل این دنیا به دنیایی بهتر باشد.

هیچ محدودیتی در کارهایی که خداوند برای شما انجام خواهد داد وجود ندارد، در صورتی که از آن‌چه که به شما بخشیده است برای کمک به دیگران استفاده کنید،

خداوند می‌تواند شرایطی را که شما هیچ‌وقت نمی‌توانید محقق کنید، محقق سازد.

به خداوند بگویید: خداوندا من را از دیگران متمایز کن تا بتوانم در این دنیا تغییرات بزرگ ایجاد کنم.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران