جول اوستین - خواسته‌های بزرگ داشته باشید- قسمت چهارم

جول اوستین

گاهی اوقات افراد برای افزایش حقوق اندکی دعا می‌کنند، اما خداوند وعده‌ی بخشیدن سرزمین‌های بزرگ را به شما داده است.

خداوند می‌فرماید: زمانی که دعا می‌کنید، آن‌گونه رفتار کنید که روز ولادت شماست. با جسارت خواسته‌های خود را مطرح کنید.

شما اشرف مخلوقات هستید. شما ارزشمندترین دارایی خداوند هستید. خداوند آسمان و زمین را برای محقق کردن سرنوشتی که برای شما در نظر گرفته شده است، جابه جا خواهد کرد.

از خداوند رویاهای خود را بخواهید. ازا و بخواهید فرزندان‌تان را مورد موهبت خود قرار دهد. از او بخواهید مشکلات‌تان را برطرف کند.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران