جول اوستین - خواسته‌های بزرگ داشته باشید- قسمت سوم

جول اوستین

شما خواسته‌های‌تان را درخواست می‌کنید، اما دلیل عدم دستیابی شما به آن‌ها خواسته‌ی ضعیف شماست.

زمانی که از خداوند درخواست‌های ضعیف‌گونه داشته باشیم، دعایی کم‌تر از جایگاه خود انجام داده‌ایم.

هنگامی‌که خواسته‌های بزرگ داشته باشید، خداوند آن را دعایی درخور جایگاه شما می‌داند.

از خداوند با دیدگاهی ضعیف درخواست نکنید، از او بخواهید که فردی متمایز باشید.

اگر می‌خواهید به حداکثر توانایی خود دست پیدا کنید، باید خواسته‌های بزرگ داشته باشید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران

negin
جمعه 28 آبان 1395
royalmindperfect
رویال مایند