جول اوستین - خواسته‌های بزرگ داشته باشید- قسمت دوم

جول اوستین

خداوند می‌تواند کارهایی را انجام دهد که شما هیچ‌وقت موفق به انجام آن‌ها نخواهید شد.

او وفور نعمت را در آینده‌ی شما قرار داده است. همه چیز در آینده‌ی شما فراهم شده است.

اگر زندگی خود را تنها با داشتن خواسته‌های کوچک ادامه دهید، سرنوشت کامل خود را از دست خواهید داد.

از خداوند آرزوهای خود را بخواهید. از خداوند چیزهایی را بخواهید که غیرممکن به نظر می‌رسند.

 

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران