جول اوستین - کلمات شما به واقعیت شما تبدیل می‌شوند

جول اوستین

 

بسیاری از شما در زندگی خود در جایگاهی قرار دارید که نتیجه‌ی باورهای‌تان است. این نتیجه‌ی باور ظاهری نیست بلکه نتیجه‌ی باورهای پنهان شماست که مانع به دست آوردن رویاهای‌تان می‌شود.

سخنان گذشته‌ی شما در مورد خودتان جایگاه امروزی شما را تعیین کرده است.

شما نمی‌توانید با داشتن بیانی منفی، توقع داشتن زندگی مثبتی داشته باشید. نمی‌توانید با صحبت کردن در مورد شکست ، توقع پیروزی داشته باشید.

انتخاب‌های شما بر اساس باورهای شما در مورد خودتان بوده است. کلمات منفی مانع تبدیل شدن شما به آن کسی که می‌خواهید باشید می‌شوند.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران