جول اوستین - رویاهای تحقق یافته

جول اوستین

 

باید قبل از جست‌وجو به هدف خود ایمان داشته باشید. شما باید نظام باورهای خود را از نو برنامه‌ریزی کنید.

برای اثبات وجود ایمان خود باید افکار خود را تغییر داده و تاجی از موهبت و لطف الهی خود را دوباره بر سر بگذارید.

به خود اجازه ندهید که زندگی را با افکار منفی و احساس ضعف ادامه دهید.

اگر از روح و باطن رشد کنید، در ظاهر نیز رشد خواهید کرد. ابتدا باید روح خود را ترمیم کنید تا بتوانید ظاهر خود را ترمیم و متحول کنید.

خداوند رویاهای بزرگی را درون هر کسی قرار داده است. شما نباید زندگی خود را با در نظر گرفتن احتمالات سپری کنید.

خداوند از شما می‌خواهد که در زندگی خود کارهای بزرگی انجام دهید، اما با داشتن دیدگاهی محدود چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران