باب پراکتور - قسمت چهارم تغییر پارادایم

باب پراکتور

این تضمین شده است که اگر بتوانید خواسته‌های خود را توصیف کنید و آن‌ها را در ذهن خود تصور کنید، می‌توانید به آن‌ها دست یابید.

هر چیزی که ذهن توانایی درک آن را داشته باشد و به آن ایمان داشته باشد، می‌تواند به دست آورد.

یکی از رمزهای موفقیت افراد تغییر باورهای آن‌ها است. اگر به صورت مداوم موقعیتی را مورد بررسی قرار دهیم، باورمان در مورد آن موقعیت تغییر خواهد کرد.

برای هدف‌گذاری و دستیابی به آن‌ها، فرآیند سه مرحله‌ای رویاپردازی، تئوری‌سازی و حقایق وجود دارد. 

به حرف‌های دیگران گوش ندهید. تنها شخصی که باید به او گوش کنید، کسی است که دستاوردهای بیش‌تری نسبت به شما دارد.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران