باب پراکتو ر - قسمت سوم تغییر پارادایم

باب پراکتور

اگر شما این باور را در خود ایجاد کنید که می‌توانید دنیای دیگران را تغییر دهید، خواهید دید که در آینده خواهند گفت دنیای آن‌ها را متحول کرده‌اید.

ما باید بتوانیم از محدوده‌ی منطق فراتر برویم. برای این کار باید پارادایم‌های خود را تغییر دهیم.

همان مرزی که ما را از خواسته‌های‌مان جدا می‌کند تنها یک پارادایم است.

زمانی که شخصی به ایده‌ای فکر می‌کند، آن ایده وارد قلب او می‌شود. نباید به منطق و موانع ذهنی اجازه دهید شما را متوقف کند.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران