باب پراکتور - قدرت تجسم

باب پراکتور

خیال و تجسم حیرت‌آورترین، معجزه‌آساترین و قدرتمندترین نیرویی است که جهان تا به حال شناخته است.

اکثر انسان‌ها از نیروی تخیل و تجسم علیه خود استفاده می‌کنند. آن‌ها مشکلات و آن‌چه را که نمی‌خواهند مجسم می‌کنند.

انسان صاحب قدرت‌های بالاتری مثل: فهم، اراده، حافظه، درک، منطق و قدرت تجسم است. این‌ها ابزاری شگفت‌انگیز هستند.

همه‌ی انسان‌ها به یک اندازه خلاق و خلق کننده هستند و هیچ‌کس نسبت به دیگری در این زمینه بهتر نیست.

افراد می‌توانند با استفاده از نیروی تجسم، تصویری از نحوه‌ی زندگی را که خواستار آن هستند بسازند.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران