باب پراکتور - قانون ارتعاش قسمت دوم

باب پراکتور

قانون ارتعاش تعیین کننده‌ی چیزهایی است که شما جذب زندگی خود می‌کنید.

اگر شما درگیر مشکلات هستید و نگران هستید، انرژی‌های منفی زیادی را جذب خواهید کرد.

شما زمانی به خواسته‌ی خود می‌رسید که با آن هم فرکانس و هماهنگ شده باشید. شما هر چیزی را که با آن هم فرکانس باشید، جذب خواهید کرد.

احساسات توصیفی از ارتعاشی است که در آن قرار دارید. زمانی که حس خوبی ندارید، در ارتعاش و فرکانس منفی قرار دارید و زمانی که حسی عالی داشته باشید در فرکانس مثبت قرار دارید.

کنترل ارتعاش و فرکانسی که در آن قرار دارید در اختیار شماست.

 

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران