باب پراکتور - قانون ارتعاش قسمت اول

باب پراکتور

قوانین طبیعی و کیهانی راهی برای تحقق خواسته‌های خداوند است.

قانون جذب یک قانون ثانویه است. قانون اولیه قانون فرکانس و ارتعاش است.

قانون ارتعاش یکی از قوانین پایه‌ای در جهان است و بیان می‌کند هر چیزی در حال حرکت است و متوقف نمی‌شود.

وقتی سلول‌های مغزی خود را فعال می‌کنید، ارتعاشی را در بدن خود ایجاد می‌کنید. مغز شما فکر نمی‌کند، بلکه شما با استفاده از آن فکر می‌کنید.

قانون ارتعاش قانونی است که اگر می‌خواهید کنترل سلامتی و روابط اجتماعی خود را به دست بگیرید، باید آن را درک کنید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران