نیک وویچیچ - هر کس ارزش خودش را دارد

هر کسی برای خودش ارزشی دارد.

همه می‌توانند عاشق شوند و هر کسی به دلیل خاصی به این دنیا آمده است.

بسیاری از مردم با داشتن دست و پای سالم و بدن توانا توسط «ترس» و «خجالت» ناتوان شده‌اند.

موضوع در مورد نقص‌های شما و یا موفقیت‌هایی که به دست آورده‌اید نیست، موضوع اصلی این است که «خودتان» باشید و عاشق زندگی باشید.

 

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران