نیک وویچیچ - هر روز تنها نسبت به دیروز بهتر باشید

 

وضعیت ممتاز در هر زمینه‌ای از زندگی چیزی است که شما باید به دنبال آن باشید.

همیشه سعی کنید خود را پیشرفت دهید و عملکرد بهتری داشته باشید.

 زمانی که هدف بزرگی دارید، گاهی اوقات شرایط استرس‌زا، خسته کننده و حتی مأیوس کننده است که با پیشرفت کمی که دارید احساس می‌کنید هیچ‌گاه به هدف خود نخواهید رسید.

تنها کافی است که نسبت به دیروز عملکرد بهتری داشته باشید.

اگر هر روز دیدگاه سازنده و مثبتی داشته باشید، به شما کمک خواهد کرد که نسبت به فرصت‌های مختلف آگاه باشید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران