نیک وویچیچ - عذرخواهی

همه‌ی افراد مرتکب اشتباه می‌شوند، اما بعضی از انسان‌ها هیچ‌وقت عذرخواهی نمی‌کنند.

زمانی که کسی شما را برنجاند، شما دلخور خواهید شد. اما زمانی که آن شخص عذرخواهی نمی‌کند، شما را بیش‌تر می‌رنجاند.

زمانی که عذرخواهی می‌کنید، عذرخواهی شما آغازی برای فراموش کردن و ادامه دادن است.

شاید عمل شما آن‌قدر بد بوده است که هیچ‌وقت شهامت عذرخواهی کردن را پیدا نکرده‌اید. اما شهامت عذرخواهی کردن را در خود به وجود آورید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران