برایان تریسی - نحوه از بین بردن باورهای محدود کننده

در زندگی هیچ محدودیتی به جز محدودیت‌هایی که در ذهن خود می‌پذیرید وجود ندارد که به آن تفکر محدودکننده یا تفکر خود محدودکننده گفته می‌شود.

اولین قدم برای غلبه بر باورهای محدودکننده شناسایی مرز محدودیت است. 

قدم دوم ایجاد حس اعتماد به نفس است. برای دستیابی به سطوح بالایی از اعتماد به نفس به درک قانون تمرکز نیاز است.

قانون تمرکز می‌گوید: هر چیزی را که به آن فکر می‌کنید، در واقعیت زندگی شما نمایان خواهد شد.

سومین راهکار برای غلبه بر باورهای محدودکننده داشتن برنامه‌ریزی واضح و مشخص برای رسیدن به هدف است.

هدف‌گذاری باید به نوعی باشد که هدف بزرگ خود را به اهدافی که مشخص، قابل دستیابی و اندازه‌گیری باشند تقسیم کنید. هم‌چنین باید هدف اصلی والاتر شما مشخص باشد که به طور مداوم در راستای رسیدن به آن تلاش کنید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران