برایان تریسی - 5 دلیل عدم ثروتمند شدن اکثر مردم

پنج دلیل عدم ثروتمند شدن افراد این است که:

1) آن‌ها در گذشته هیچ‌وقت تصمیم به ثروتمند شدن نگرفته بودند. در واقع هیچ‌وقت حتی فکر ثروتمند شدن به ذهن آن‌ها خطور نکرده است.

2) تعداد بسیار زیادی از افراد برای موفق شدن تصمیم نمی‌گیرند و این امر دلیل شکست یا عدم موفقیت آن‌ها است.

3) افراد امورات خود را به تعویق می‌اندازند. آن‌ها همیشه دلایل موجهی را برای انجام ندادن کارهایی که می‌دانند باید برای دستیابی به استقلال مالی انجام دهند، دارند.

4) آن‌ها نمی‌توانند تفریحات جانبی را به تعویق بیاندازند. اگر نمی‌توانید در مقابل وسوسه‌ی ولخرجی کردن مقاومت کنید و توانایی پس‌انداز کردن را ندارید، نمی‌توانید ثروتمند شوید.

5) افراد زمان کافی برای برنامه‌ریزی کارها و گرفتن تصمیمات مهم در زندگی خود اختصاص نمی‌دهند.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران