برایان تریسی - 3 کلمه که می تواند زندگی شما را عوض کند

بعضی کلمات تأثیر شگرفی بر نحوه‌ی تفکر و احساسات مثبت و منفی افراد دارد.

کلمه‌ی نگرش و رفتار به دیدگاه و نحوه‌ی برخورد افراد اشاره دارد. نحوه‌ی تفکر افراد در هنگام برخورد با مشکلات نیز تعیین کننده‌ی رفتار یا روش آن‌ها است.

به جای استفاده از کلمه‌ی «مشکل» می‌توانید از  کلمات «شرایط، چالش و یا فرصت و موقعیت» استفاده کنید.

هر مشکل و یا سختی که با آن روبرو هستید، در صورت تغییر دیدگاه می‌تواند به فرصتی مناسب تبدیل شود. شما باید در هر شرایط نامناسبی، فرصت مناسب را پیدا کنید.

یکی از نشانه‌های بلوغ و ویژگی‌های اصلی برای رسیدن به موفقیت، شادی و تعادل در زندگی پذیرفتن مشکلات به عنوان بخشی طبیعی و غیرقابل انکار از زندگی است.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران