سخنرانی نیک وویچیچ در TEDX

شما باید در زندگی موانع را به موقعیت‌های قابل استفاده تغییر دهید.

افراد می‌توانند انتخاب کنند. یا می‌توانند برای نداشته‌های خود عصبانی باشند و یا برای داشته‌های خود شکرگزار باشند.

دنیای امروز به عشق و امید نیاز دارد. بدون امید دلیلی برای وجودیت خود نخواهیم داشت.

تک تک انسان‌ها ارزشی دارند و ارزش هر کس به ظاهر و شغلش بستگی ندارد.

انتخاب‌های امروز شما نه تنها در آینده‌تان بلکه در آینده‌ی دیگران و زندگی آخرت‌تان تأثیر خواهد گذاشت.

اگر حتی خداوند شرایط زندگی شما را تغییر ندهد، از آن برای تغییر زندگی شخصی دیگر استفاده خواهد کرد.

به دیگران محبت کنید، خودتان را دوست داشته باشید، آرزوهای بزرگ داشته باشید و هیچ‌گاه تسلیم نشوید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران