والتر باند - پایان متوسط بودن

والتر باند

 

دیگر زمان معمولی بودن به پایان رسیده است. انسان‌های متفاوتی باشید. هدفمند باشید، الگوها را تغییر دهید و پیشرفت کنید.

از آن‌جایی که متوسط بودن همه جا را فرا گرفته است، تنها راهی که شما موفق به پایان رساندن متوسط بودن در زندگی خود می‌شوید این است که کلمه‌ی «اضافی» را با ارزش بدانید.

کلمه‌ی «اضافی» قفل آینده‌ی شما را خواهد گشود و موجب پیشرفت شما خواهد شد.

انسان‌های معمولی تمایلی به انجام کارهای اضافه ندارند. زمان‌های بیش‌تری را صرف کارهای مهم خود کنید، زیرا چنین کاری دشمن متوسط بودن است.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران