والتر باند - صداهای مزاحم را خاموش کنید

والتر باند

 

امروزه هر سویی که می‌رویم با صداهای مزاحم روبرو هستیم. این صداها آزاردهنده هستند، شما را سرخورده کرده و شما را مجبور به تسلیم می‌کنند.

شما باید صداهای مزاحم را حذف کنید. یکی از راه‌های حذف صداهای مزاحم از دنیای خود تمرکز، اعتماد به نفس و پایبند بودن به عقیده است.

اولین صدای مزاحمی که باید آن‌را از بین ببرید، صدای مزاحم درون شماست.

اگر تمرکز و اعتماد به نفس داشته باشد و به عقیده‌ی خود احترام بگذارید، هیچ صدای مزاحمی را (صداهای مزاحمی که منشأ بیرونی و یا منشأ درونی دارند) نخواهید شنید. .

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران