والتر باند - عادات

والتر باند

راه رسیدن به موفقیت در دو کلمه‌ی «عادت‌ها» و «رفتارها» خلاصه می‌شود.

اکثر افراد هر روز کارهای مشابهی انجام می‌دهند و طبق عادت‌های خود رفتار می‌کنند. برای ایجاد پیشرفت در زندگی خود عادت‌های خود را تغییر دهید.

به یاد داشته باشید که رمز موفقیت شما عادت‌ها و رفتارهای شماست.

اگر از نتایجی که در زندگی به دست می‌آورید راضی نیستید، عادت‌های خود را تغییر دهید. تغییر عادات زندگی شما را متحول خواهد کرد.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران