والتر باند - شکرگزاری

والتر باند

شکرگزاری باعث حل مشکلات شما در زندگی خواهد شد.

باید به یاد داشته باشید شما در مسیری هستید که آینده‌ی شما در آن مشخص است و در نهایت به اهداف خود خواهید رسید. پس باید به خاطر این لحظات شکرگزار باشید.

گاهی اوقات افراد در زندگی آن‌قدر به دنبال اهداف خود هستند که حریص می‌شوند، اما باید این حریص بودن را کنار بگذارید. باید لحظه‌ای در این مسیر متوقف شوید و شکرگزار باشید.

زمانی که به فردی شکرگزار تبدیل شوید، قفل درها و موانع زندگی بر شما گشوده می‌شود.

برای این‌که همیشه در جستجوی بهترین باشید، هیچ‌وقت شکرگزاری را فراموش نکنید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران