والتر باند - ذهن شکست ناپذیر

والتر باند

باید ذهن خود را به درستی برنامه‌ریزی کنید. زیرا در این صورت توقف‌ناپذیر خواهید شد.

با برنامه‌ریزی درست ذهن به فردی شکست‌ناپذیر و نامحدود تبدیل خواهید شد.

شما باید هر روز بر اهداف‌تان متمرکز شوید و نهایت تلا‌ش‌تان را کنید تا بهترین باشید. باید طوری برنامه‌ریزی کنید که با تمام توان‌تان تلاش کنید.

هر روز بهترین نسخه از خودتان باشید. بیدار شوید و بدرخشید و از لحاظ ذهنی شکست‌ناپذیر باشید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران